Over mezelf / über mich

Mijn naam is Stefan Robbrecht-Roller en relaxtivist.net is mijn digitale speelplaats en showroom.

Ik ben geboren in België en woon sinds 2010 in Linz, Oostenrijk. Door mijn lidmaatschap bij fotoclub “Het Spoor” in Gent, en door de begeleiding van Freddy van Vlaenderen, ben ik van straatfotografie gaan houden. Eigenlijk van het mysterie en de diepte van beelden in het algemeen. Om deze liefde, en om de fotoprojecten die daaruit voortvloeien, te delen, heb ik deze website gebouwd. De titel (Relaxtivist) stamt uit de tijd dat ik nog tussen mijn Vlaamse en Oostenrijkse identiteit zweefde en daarom in het Engels wou communiceren. Die tijd ligt ondertussen achter me. De titel is geinspireerd op het geloof dat het opnemen van verantwoordelijkheid voor de wereld (activism) en het behouden van een bepaalde speelvreugde (relax) de twee belangrijkste componenten zijn om een gelukkig en vervullend leven te leiden. Al mijn werk heeft wel iets met de balance tussen beide polen te maken. Ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten.

Door de Covid-19 pandemie kon ik niet meer zo vaak de straat op (en ook de gezelligheid was er wat weg). Ik nam de tijd me wat meer met taal bezig te houden en schreef mijn eerste dichtbundel: Mondhoeken. Gedichten schrijven voelde als het inrichten van hoekjes van jezelf met taal. Ook die passie deel ik vanaf nu met jullie op deze site.

Ik ben niet het type dat uren tijd spendeert op social media. Ik ontmoet graag mensen IRL (in het echte leven). Ik zou het tof vinden moest je de tijd vinden me een mailtje te schrijven, iets van jouw werk te laten zien of een koffie met me te gaan drinken. Voor alle Belgen die meelezen, dat gaat ondertussen ook online :-).

Stefan Robbrecht-Roller
Anastasius-Grün-Straße 9/11
4020 Linz
stefan.robbrecht@gmail.com

Mein Name ist Stefan Robbrecht-Roller und relaxtivist.net ist mein digitaler Spielplatz und Showroom.

Ich bin in Belgien geboren und lebe seit 2010 in Linz, Österreich. Durch meine Mitgliedschaft im Fotoclub “Het Spoor” in Gent und durch die Anleitung von Freddy van Vlaenderen habe ich Straßenfotografie lieben gelernt. Eigentlich das Geheimnis und die Tiefe von Bildern im Allgemeinen. Um diese Liebe und die daraus resultierenden Fotoprojekte zu teilen, habe ich diese Website erstellt. Der Titel (Relaxtivist) stammt aus der Zeit, als ich noch zwischen meiner flämischen und österreichischen Identität schwebte und deshalb auf Englisch kommunizieren wollte. Das habe ich mittlerweile hinter mich. Der Titel ist von der Überzeugung inspiriert, dass die Übernahme von Verantwortung für die Welt (Aktivismus) und die Aufrechterhaltung einer gewissen Spielfreude (Relax) die beiden wichtigsten Komponenten für ein glückliches und erfülltes Leben sind. Meine ganze Arbeit hat etwas mit der Balance zwischen diesen beiden Polen zu tun. Ich hoffe, Sie können es genießen.

Wegen der Covid-19 Pandemie konnte ich nicht so oft auf die Straße gehen wie ich möchte (und auch der Spaß war ziemlich weg). Ich nahm mir stattdessen die Zeit, mich mehr auf das Spielen mit Sprache zu konzentrieren und schrieb meine erste Gedichtsammlung: Mondhoeken. Gedichte zu schreiben fühlte sich an, als würde man die kleinen Ecken von einem selbst mit Sprache schmücken. Diese Leidenschaft werde ich von nun an ebenfalls auf dieser Seite frönen.

Ich bin nicht der Typ, der Stunden in sozialen Medien verbringt. Ich mag es, Leute im echten Leben zu treffen. Ich würde mich deswegen freuen, wenn Sie die Zeit finden könnten, mir eine E-Mail zu schreiben, mir einige Ihrer Arbeiten zu zeigen oder sich einfach Zeit für einen Kaffee (oder zwei) zu nehmen.

Stefan Robbrecht-Roller
Anastasius-Grün-Straße 9/11
4020 Linz
stefan.robbrecht@gmail.com