Mondhoeken – mijn eerste dichtbundel (2021)

Geen woorden, maar daden! Zo luidt het onaantastbare credo van de dichter Stefan Robbrecht-Roller, althans tot de theologe Isabella Guanzini hem ervan kan overtuigen zijn harde oordeel uit te stellen. Van de straat gehouden door de Covid-19 pandemie, besluit hij de uitdaging aan te gaan en aan de schrijftafel, en in zijn fantasie en fabuleren, de schoonheid van het woord een nieuwe kans te geven. Bevrijd van klassenstrijd en ethische paradigma´s, registreert hij dialogen en gedachten, duikt terug in zijn kindertijd, geniet zo meer en meer van het gezegde, en ontdekt ook gaandeweg waar sociale bubbels dik en dunner zijn geworden. Mondhoeken is het resultaat van dit aangenomen spel, en in zijn vorm wellicht ook een antwoord op de gestelde vraag.

In Mondhoeken wordt naar de frisse kracht van woorden gegraven, die misschien, het veld is open, ook zonder, of met een valse achtergrond, betekenis kunnen of mogen krijgen.

Het boek is verkrijgbaar op mondhoeken via bol.com en mondhoeken via bravenewbooks

Een voorsmaakje op de inhoud van het boek vinden jullie hier – een voorsmaakje.

Stefan Robbrecht-Roller is 1977 geboren in Beveren-Waas, Belgie, woont sinds 2010 in Linz, Oostenrijk. Zijn vrije tijd vult hij normalerwijze met straatfotografie, doch Covid-19 en een opleiding theologie dirigeerden hem naar een andere manier van spelen. Als activist van de Christelijke arbeidersbeweging en de NGO Südwind en ATTAC zoekt hij de balans tussen verantwoordelijk handelen en een ongedwongen uitgelaten-zijn. Zijn scepsis tegenover woorden zonder daden legt hij in deze bundel voor een poosje af. In het Nederlands, de taal van zijn hart die hij zelden nog gebruikt, zoekt hij naar de waarde van wat in alledaagse scenes, ook geschiedenis, tot ons gesproken wordt.